Boekproject “Mouvement stricte/ Strikte beweging” (werktitel).

Met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek http://www.fondspascaldecroos.org/ fonds decroos

De titel verwijst .naar wat dagdagelijks wordt omgeroepen doorheen de luidsprekers in de vleugels en cellen van de Brusselse gevangenissen. Het betekent dat elke beweging in de gevangenis moet worden stilgelegd, dat iedere gedetineerde verplicht op cel moet zijn. Het wordt omgeroepen als er een bezoeker (een gedetineerde, een gevangenisdirecteur..) in de gevangenisvleugel komt die geen contact mag hebben met andere gedetineerden. Het is een symbolische en generieke titel om de evolutie op het vlak van het gevangeniswezen in België te onderzoeken in een Europese context. Meer bepaald : de tendens naar een complete immobilisering van een gedetineerde onder de vorm van de oprichting van speciaal beveiligde secties binnenin de bestaande gevangenissen of door de oprichiting van nieuwe speciale “supermax” gevangenissen.
De directe aanleiding voor het boek is de, in 2013, stap voor stap, aangekondigde oprichting van de eerste Supermax gevangenis (maximum security prison) in de geschiedenis van België.
Bedoeling is om
(1) een beeld te schetsen van de bestaande supermax gevangenissen in de VS
(2) de evolutie op Europees vlak (voornamelijk Nederland en Groot-Britannië) weer te geven
(3) de evolutie in België te schetsen van de afdelingen AIBV (Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid) in Brugge en QMPSI (Quartiers de Mesures de Sécurité Particulières Individuelles) in Lantin in de jaren 80 naar een supermax gevangenis veertig jaar later.

Een eerste deel van dit werk is gepland voor september 2015, bestaande uit interviews met (ex)-gedetineerden die de hoogeveiligde eenheden of gevangenissen hebben meegemaakt.


About

Prison activist and editor. Luk Vervaet is the author of « Le making-of d'Anders B. Breivik » (Egalité=Editions, 2012), « Nizar Trabelsi : Guantanamo chez nous ? (Editions Antidote, 2014), " De grote stap achterwaarts, teksten over straf en gevangenis" (Antidote & PTTL, 2016). He is co-author of « Kim et Ken, mes enfants disparus » (Editions Luc Pire, 2006), « Condamnés à la prison? Ecrits sur un monde caché » (Revue Contradictions, 2008) et « L'affaire Luk Vervaet : écrits sur un interdit professionnel » (Revue Contradictions, 2011).


'Boekproject “Mouvement stricte/ Strikte beweging” (werktitel).' have no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Old Paper by ThunderThemes.net Admin by Numic