hell is a very small place

Le quartier de haute sécurité de la prison de Bruges va fermer ! Hoogbeveiligde afdeling in Brugse gevangenis gaat dicht ! (pressarticles)

(photo: couverture du livre Hell Is a Very Small Place: Voices from Solitary Confinement (2016) par Jean Casella (Editor) et James Ridgeway (Editor), Sarah Shourd (Editor)

Suite à l’intervention du nouveau CONSEIL CENTRAL DE SURVEILLANCE PENITENTIAIRE (lire ici : SECTION DE HAUTE SÉCURITÉ À LA PRISON DE BRUGES : UNE SITUATION TOTALEMENT INACCEPTABLE GEVANGENIS BRUGGE (AIBV) : EEN ONAANVAARDBARE SITUATIE ! ( PERSBERICHT CENTRALE TOEZICHTSRAAD GEVANGENISWEZEN 1 AUGUSTUS 2019), la section AIBV ( (Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid – AIBV ; Quartier de Sécurité Particulière Individuelle – QSPI) va être fermée ! Félicitations  pour cette victoire, après de longues années d’opposition et de luttes contre cette section d’isolement. (LV)  

(FR)

Le quartier de haute sécurité de la prison de Bruges va fermer

Agence Belga , le 15 octobre 2019 , Source 

 

(Belga) La section hautement sécurisée de la prison de Bruges, la dernière de ce type en Belgique, va fermer dans le courant des prochaines semaines, ont confirmé mardi soir l’administration pénitentiaire et le syndicat chrétien. Les trois détenus qui y séjournent encore seront transférés dans d’autres prisons.

La “section d’exécution des mesures de sécurité particulières individuelles” de la prison de Bruges est destinée aux détenus pour qui les mesures de sécurité habituelles ne suffisent pas, explique la porte-parole de l’administration pénitentiaire, Kathleen De Vijver. Il s’agit par exemple de personnes particulièrement agressives ou dont le risque de fuite est très élevé. Mais la mise à l’écart de ces détenus dans une aile spéciale est “de plus en plus difficile à concilier avec les évolutions de la population carcérale et le cadre légal avec lequel les missions doivent être menées à bien”, explique Kathleen De Vijver. “Nous nous demandons s’il est encore nécessaire d’isoler les détenus à ce point avec un régime à part.” Les trois détenus qui séjournent encore dans le département de haute sécurité vont être conduits vers d’autres prisons. “L’intention a toujours été qu’ils retournent à terme dans une section régulière”, selon la porte-parole. Des régimes plus stricts sont aussi possibles dans les quartiers habituels. “Nous apportons un soutien maximal aux prisons dans lequelles séjournent des détenus dont le comportement est problématique”, ajoute-t-elle. Toute une réflexion est en cours pour aider et accompagner les détenus difficiles. L’administration pénitentiaire se concertera avec les communautés pour élaborer des mesures s’il s’avère que certains nécessitent un cadre spécifique. La décision de fermer le département de haute sécurité de Bruges a été communiquée mardi aux syndicats, confirme Filip Dudal de l’ACV. Les 35 agents du personnel concernés seront répartis ailleurs dans les prisons, celles dont ils étaient détachés, soit la prison de Bruges pour la plupart, précise Mme De Vijver. (Belga)

 (NL)

Afdeling voor gevaarlijke gevangenen gaat dicht
15/10/2019 door Cedric Lagast | Source 

BRUGGE – De afdeling ‘Hoge Veiligheid’ in de Brugse gevangenis, waar onhandelbare en gevaarlijke gevangenen worden opgesloten, gaat dicht. Dat heeft het gevangeniswezen laten weten aan de vakbonden.

De afdeling Hoge Veiligheid werd in 2007 in de Brugse gevangenis opgericht. De vleugel is bedoeld voor gevangenen die een agressieprobleem hebben, ofwel vluchtgevaarlijk zijn. Ze worden er geïsoleerd in gevangenschap gehouden. Ondermeer Salah Abdeslam, de schutter van het Joods museum Mehdi Nemmouche, en ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki zaten hier opgesloten.

Maar het gevangeniswezen liet dinsdagmiddag aan de vakbonden weten dat de afdeling binnenkort dicht gaat.

“Onaanvaardbaar regime”

Aanleiding is een incident afgelopen zomer, waarbij een Tsjetsjeense kickbokser drie cipiers hardhandig toetakelde. De hele vleugel werd toen op minimaal regime gezet, waarbij de gevangenen in de Hoge Veiligheid hun cel niet meer mochten verlaten.

Als gevolg hiervan kwam de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de bewuste afdeling voor het eerst inspecteren. “Een compleet onaanvaardbare situatie”, oordeelde de Toezichtsraad, die zich openlijk de vraag stelde of de beveiligde afdeling nog wel moest bestaan.

“We ervaren dat het concept, zoals oorspronkelijk uitgedacht, steeds moeilijker in overeenstemming is te brengen met de evoluties op het gebied van gedetineerdenpopulatie en de wet”, zo reageert het Gevangeniswezen.

“Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de efficiëntie van de plaatsingen op deze afdeling steeds meer in vraag werd gesteld. Het is ook voor onze personeelsleden steeds minder voor de hand liggend en valoriserend geworden om op dergelijke afdeling te werken. Dit is een sleutelelement om deze afdeling te doen functioneren.”

Wat nu met agressieve gevangenen?

De vakbonden vragen zich af wat er in de toekomst zal gebeuren met agressieve gedetineerden.

“Gedetineerden met gedragsproblemen zijn uiteraard nog steeds aanwezig in onze gevangenissen. Het zoeken naar settings waarin de aanpak van de problemen die zij stellen, blijft aan de orde”, zegt het Gevangeniswezen.

Het Gevangeniswezen wil de Hoge Veiligheid nu evalueren, en nadenken over hoe deze gevangenen dan wel aangepakt moeten worden.

“Dat beoogt om elke veroordeelde in een aangepast regime, met een aangepast hulp- en dienstverleningsaanbod te kunnen plaatsen.”

 

Enige gevangenisafdeling verhoogde veiligheid in ons land gaat dicht
15 oktober 2019  Source 

De afdeling verhoogde veiligheid in de gevangenis van Brugge, de enige dergelijke afdeling in ons land, wordt in de loop van de komende weken gesloten. Dat bevestigen het Gevangeniswezen en de christelijke vakbond vanavond. De drie gedetineerden die er nog verblijven, zullen worden ondergebracht in andere gevangenissen.
In de afdeling individuele bijzondere veiligheidsregimes (AIBV) zitten gedetineerden voor wie de veiligheidsmaatregelen in de reguliere gevangenissen niet meer voldoende waren, legt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, uit. Het gaat dan om gedetineerden die bijvoorbeeld fysiek agressief zijn of vluchtgevaarlijk.

De sluiting komt er omdat “het concept, zoals oorspronkelijk uitgedacht, steeds moeilijker in overeenstemming is te brengen met de evoluties op gebied van gedetineerdenpopulatie en het wettelijk kader waarbinnen de opdrachten dienen uitgevoerd te worden”, klinkt het. “We stellen ons de vraag of het nodig is om gedetineerden op die manier zo af te zonderen in een apart regime”, duidt Van De Vijver.

De drie gedetineerden die nog in de afdeling zitten, zullen de komende weken worden overgebracht naar andere gevangenissen. “Het is altijd de bedoeling geweest dat ze op termijn terug naar een reguliere afdeling zouden gaan”, zegt Van De Vijver daarover. Ze voegt toe dat er ook daar verscherpte veiligheidsregimes mogelijk zijn voor de betrokken gedetineerden. “We voorzien in een maximale ondersteuning van die gevangenissen waar gedetineerden vertoeven die gedragsproblemen stellen.”

Detachering personeelsleden

De beslissing werd vandaag meegedeeld aan de vakbonden, bevestigt Filip Dudal van ACV. Hij laat weten dat de cipiers elders in de gevangenissen aan de slag zullen gaan. Dat beaamt Van De Vijver. “De zowat 35 personeelsleden zullen terugkeren naar de gevangenis van waaruit ze gedetacheerd waren.” Voor de meesten zou dat de gevangenis van Brugge zelf zijn.

Ook in de gevangenis van Lantin, in de provincie Luik, was er vroeger een afdeling verhoogde veiligheid, maar die werd al een hele tijd geleden gesloten.

Begeleiding gedetineerden

Het Gevangeniswezen bekijkt intussen verder wat de beste manier is om gedetineerden met gedragsproblemen op te vangen en te begeleiden. “Het zoeken naar settings om de problemen aan te pakken die gedetineerden met gedragsproblemen stellen, blijft aan de orde”, zo luidt het. “Deze zoektocht kadert in een ruimer project van de uitbouw van regimedifferentiatie dat beoogt om elke veroordeelde in een aangepast regime, met een aangepast hulp- en dienstverleningsaanbod, te kunnen plaatsen.”

Als op het einde van de zoektocht blijkt dat er toch een specifieke setting nodig is voor gedetineerden met gedragsmoeilijkheden, “dan zal die in overleg worden uitgebouwd”. Het directoraat-generaal zal ook overleggen met de gemeenschappen, “geheel conform de geregionaliseerde bevoegdheidsverdeling”.

“We voorzien in een maximale ondersteuning van die gevangenissen waar gedetineerden vertoeven die gedragsproblemen stellen.”About

Prison activist and editor. Luk Vervaet is the author of « Le making-of d'Anders B. Breivik » (Egalité=Editions, 2012), « Nizar Trabelsi : Guantanamo chez nous ? (Editions Antidote, 2014), " De grote stap achterwaarts, teksten over straf en gevangenis" (Antidote & PTTL, 2016). He is co-author of « Kim et Ken, mes enfants disparus » (Editions Luc Pire, 2006), « Condamnés à la prison? Ecrits sur un monde caché » (Revue Contradictions, 2008) et « L'affaire Luk Vervaet : écrits sur un interdit professionnel » (Revue Contradictions, 2011).


'Le quartier de haute sécurité de la prison de Bruges va fermer ! Hoogbeveiligde afdeling in Brugse gevangenis gaat dicht ! (pressarticles)' have no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Old Paper by ThunderThemes.net Admin by Numic